เฟืองหนอน Module 3 + เกลียวหนอน อัตราทด 1:25

1,800.00฿

อัตราทด 1:25

เฟืองโต 84 mm.

รูเพลาเฟือง 20 mm.

หน้ากว้างเฟือง 1 นิ้ว

สูงรวมดุม 42 mm.

ดุมโต 50 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

โต 50 mm.

รูเพลา 16 mm.

หน้ากว้างเกลียว 50 mm.

สูงรวมเกลียว 70 mm.

ดุมโต 36 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

อัตราทด 1:25   (เซนเตอร์เฟืองประกบกับเกลียว 60mm.)

D=เฟืองโต 84 mm.

A=รูเพลาเฟือง 20 mm.

E=หน้ากว้างเฟือง 1 นิ้ว

G=สูงรวมดุม 42 mm.

B=ดุมโต 50 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

O=โต 50 mm.

L=รูเพลา 16 mm.

P=หน้ากว้างเกลียว 50 mm.

R=สูงรวมเกลียว 70 mm.

M=ดุมโต 36 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1700 กรัม