เฟืองหนอน Module 3 + เกลียวหนอน อัตราทด 1:30

2,200.00฿

อัตราทด 1:30

เฟืองโต 98 mm.

รูเพลาเฟือง 20 mm.

หน้ากว้างเฟือง 25 mm.

สูงรวมดุม 42 mm.

ดุมโต 70 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

โต 50 mm.

รูเพลา 16 mm.

หน้ากว้างเกลียว 50 mm.

สูงรวมเกลียว 70 mm.

ดุมโต 36 mm.

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราทด 1:30

D=เฟืองโต 98 mm.

A=รูเพลาเฟือง 20 mm.

E=หน้ากว้างเฟือง 25 mm.

G=สูงรวมดุม 42 mm.

B=ดุมโต 70 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

O=โต 50 mm.

L=รูเพลา 16 mm.

P=หน้ากว้างเกลียว 50 mm.

R=สูงรวมเกลียว 70 mm.

M=ดุมโต 36 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2300 กรัม