ลดราคา!

เฟืองหนอน Module 2 + เกลียวหนอน อัตราทด 1:10

950.00฿

อัตราทด 1:10

เฟืองโต 66 mm.

รูเพลาเฟือง 6 หุน

หน้ากว้างเฟือง 5 หุน

สูงรวมดุม 24 mm.

ดุมโต 40 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

โต 30 mm.

รูเพลา 4 หุน

หน้ากว้างเกลียว 30 mm.

สูงรวมเกลียว 40 mm.

ดุมโต 20 mm.

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราทด 1:10

D=เฟืองโต 66 mm.

A=รูเพลาเฟือง 6 หุน

E=หน้ากว้างเฟือง 5 หุน

G=สูงรวมดุม 24 mm.

B=ดุมโต 40 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

O=โต 30 mm.

L=รูเพลา 4 หุน

P=หน้ากว้างเกลียว 30 mm.

R=สูงรวมเกลียว 40 mm.

M=ดุมโต 20 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม