เฟืองหนอน Module 1.5 + เกลียวหนอน อัตราทด 1:60

1,800.00฿

อัตราทด 1:60

เฟืองโต 95 mm.

รูเพลาเฟือง 20 mm.

หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

สูงรวมดุม 25 mm.

ดุมโต 45 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

โต 30 mm.

รูเพลา 4 หุน

หน้ากว้างเกลียว 30 mm.

สูงรวมเกลียว 40 mm.

ดุมโต 20 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  11-1-2024
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

อัตราทด 1:60

D=เฟืองโต 95 mm.

A=รูเพลาเฟือง 20 mm.

E=หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

G=สูงรวมดุม 25 mm.

B=ดุมโต 45 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

O=โต 30 mm.

L=รูเพลา 4 หุน

P=หน้ากว้างเกลียว 30 mm.

R=สูงรวมเกลียว 40 mm.

M=ดุมโต 20 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 กรัม