เฟืองสายพาน T5 11 ฟัน

400.00฿

โต 17 mm.

รูเพลา 2 หุน

หน้ากว้างฟัน 4 หุน

มีสินค้าอยู่ 20

รายละเอียดเพิ่มเติม

De=โต 17 mm.

D1=รูเพลา 2 หุน

F=หน้ากว้างฟัน 4 หุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 30 กรัม