เฟืองสายพาน T5 11 ฟัน

400.00฿

โต 17 mm.

รูเพลา 2 หุน

หน้ากว้างฟัน 4 หุน

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 20

คำอธิบาย

De=โต 17 mm.

D1=รูเพลา 2 หุน

F=หน้ากว้างฟัน 4 หุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 30 กรัม