เฟืองสายพาน 5M 38 ฟัน

1,700.00฿

โต 59 mm.

รูเพลา 6 หุน

หน้ากว้างฟัน 22 mm.

สูงรวมดุม 42 mm.

ดุมโต 44 mm.

มีสินค้าอยู่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

De=โต 59 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

F=หน้ากว้างฟัน 22 mm.

L=สูงรวมดุม 42 mm.

Dm=ดุมโต 44 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 210 กรัม