เฟืองสะพาน module 3 ขนาด 32 X 32 X 1000mm.

2,400.00฿

ขนาด

หน้ากว้าง 32 mm.

สูง 32 mm.

ยาวเมตร

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Pitch(9.42mm.)

ขนาด

B=หน้ากว้าง 32 mm.

A=สูง 32 mm.

L=ยาวเมตร

นำ้หนัก=8.5kg

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 10001 กรัม