เฟืองสะพาน module 3 ขนาด 32 X 32 X 1200mm.

2,200.00฿

ขนาด

หน้ากว้าง 32 mm.

สูง 32 mm.

ยาว 1.2 เมตร

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pitch(9.42mm.)

ขนาด

B=หน้ากว้าง 32 mm.

A=สูง 32 mm.

L=ยาว 1.2 เมตร

นำ้หนัก=8.5kg

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 10001 g