เฟืองตรง Module 4 16ฟัน

470.00฿

โต 72mm.

รูเพลา 6 หุน

หน้ากว้างเฟือง 30 mm.

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

de=โต 72 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 30 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 690 กรัม