เฟืองตรง Module 2 50ฟัน

540.00฿

โต104 mm.

รูเพลา 6หุน

หน้ากว้างเฟือง 18 mm.

ไม่มีดุม

มีสินค้าอยู่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

de=โต104 mm.

D1=รูเพลา 6หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 18 mm.

ไม่มีดุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1050 กรัม