เฟืองตรง Module 2.5 18ฟัน

370.00฿

โต50 mm.

รูเพลา 5 หุน

หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

หน้ากว้างรวมดุม 25 mm.

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

de=โต50 mm.

D1=รูเพลา 5 หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

A=หน้ากว้างรวมดุม 25 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 210 กรัม