เฟืองตรง Module 2 40ฟัน

450.00฿

โต84 mm.

รูเพลา 6หุน

หน้ากว้างเฟือง 20 mm.

หน้ากว้างรวมดุม 30 mm.

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

de=โต84 mm.

D1=รูเพลา 6หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 20 mm.

A=หน้ากว้างรวมดุม 30 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g