เฟืองตรง Module 1.5 80ฟัน

580.00฿

โต123 mm.

รูเพลา 6 หุน

หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

ไม่มีดุม

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม

de=โต123 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

ไม่มีดุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 กรัม