เฟืองตรง Module 1.5 80ฟัน

580.00฿

โต123 mm.

รูเพลา 6 หุน

หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

ไม่มีดุม

มีสินค้าอยู่ 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

de=โต123 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

ไม่มีดุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g