เฟืองตรง Module 1.5 65ฟัน

530.00฿

โต100 mm.

รูเพลา 6หุน

หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

ไม่มีดุม

มีสินค้าอยู่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

de=โต100 mm.

D1=รูเพลา 6หุน

B=หน้ากว้างเฟือง 15 mm.

ไม่มีดุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม