เฟืองดอกจอก Module 5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

2,500.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,500 บาท

โต 4” 1/4นิ้ว

รูเพลา 25 mm.

สูงรวมดุม 53 mm.

ดุมโต 80 mm.

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,500 บาท

de=โต 4” 1/4นิ้ว

D1=รูเพลา 25 mm.

A=สูงรวมดุม 53 mm.

dm=ดุมโต 80 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 3800 กรัม