เฟืองดอกจอก Module 5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

3,000.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 3,000 บาท

โต 4” 1/4นิ้ว

รูเพลา 25 mm.

สูงรวมดุม 53 mm.

ดุมโต 80 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  29-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 2

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 3,000 บาท

de=โต 4” 1/4นิ้ว

D1=รูเพลา 25 mm.

A=สูงรวมดุม 53 mm.

dm=ดุมโต 80 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 3800 กรัม