เฟืองดอกจอก Module 4.5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

2,000.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,000 บาท

โต 3” 3/4นิ้ว

รูเพลา 7/8 นิ้ว

สูงรวมดุม 47 mm.

ดุมโต 73 mm.

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,000 บาท

de=โต 3” 3/4นิ้ว

D1=รูเพลา 7/8 นิ้ว

A=สูงรวมดุม 47 mm.

dm=ดุมโต 73 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2900 กรัม