เฟืองดอกจอก Module 4.5 16-32ฟัน อัตราทด1:2 (คู่ละ)

4,800.00฿

**ขายเป็นคู่

<16ฟัน>

โต 80 mm.

รูเพลา 20 mm.

สูงรวมดุม 60 mm.

ดุมโต 60 mm.

———————————————

<32ฟัน>

โต 147 mm.

รูเพลา 25 mm.

สูงรวมดุม 55 mm.

ดุมโต 80 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 2

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่

<16ฟัน>

de=โต 80 mm.

D1=รูเพลา 20 mm.

A=สูงรวมดุม 60 mm.

dm=ดุมโต 60 mm.

———————————————

<32ฟัน>

de=โต 147 mm.

D1=รูเพลา 25 mm.

A=สูงรวมดุม 55 mm.

dm=ดุมโต 80 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 4300 กรัม