เฟืองดอกจอก Module 4 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

1,400.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,400 บาท

โต 3” 1/4นิ้ว

รูเพลา 19 mm.

สูงรวมดุม 44 mm.

ดุมโต 64 mm.

มีสินค้าอยู่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,400 บาท

de=โต 3” 1/4นิ้ว

D1=รูเพลา 19 mm.

A=สูงรวมดุม 44 mm.

dm=ดุมโต 64 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2000 กรัม