เฟืองดอกจอก Module 3.5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

1,200.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,200 บาท

โต 74 mm.

รูเพลา 20 mm.

สูงรวมดุม 39 mm.

ดุมโต 58 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  17-11-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 1

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,200 บาท

de=โต 74 mm.

D1=รูเพลา 20 mm.

A=สูงรวมดุม 39 mm.

dm=ดุมโต 58 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1400 กรัม