เฟืองดอกจอก Module 3.5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

1,200.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,200 บาท

โต 75 mm.

รูเพลา 22 mm.

สูงรวมดุม 39 mm.

ดุมโต 60 mm.

มีสินค้าอยู่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,200 บาท

de=โต 75 mm.

D1=รูเพลา 22 mm.

A=สูงรวมดุม 39 mm.

dm=ดุมโต 60 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1400 กรัม