เฟืองดอกจอก Module 3.5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

1,000.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,000 บาท

โต 3 นิ้ว

รูเพลา 20 mm.

สูงรวมดุม 39 mm.

ดุมโต 48 mm.

มีสินค้าอยู่ 6

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,000 บาท

de=โต 3 นิ้ว

D1=รูเพลา 20 mm.

A=สูงรวมดุม 39 mm.

dm=ดุมโต 48 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1400 g