เฟืองดอกจอก Module 3.5 18ฟัน 1:1 (คู่ละ)

1,100.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,100บาท

โต 68 mm.

รูเพลา 20 mm.

สูงรวมดุม 39 mm.

ดุมโต 48 mm.

มีสินค้าอยู่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,100บาท

de=โต 68 mm.

D1=รูเพลา 20 mm.

A=สูงรวมดุม 39 mm.

dm=ดุมโต 48 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม