เฟืองดอกจอก Module 3 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

1,000.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1000 บาท

โต 2” 1/2 นิ้ว

รูเพลา 6 หุน

สูงรวมดุม 1” 1/4 นิ้ว

ดุมโต 52 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 5

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1000 บาท

de=โต 2” 1/2 นิ้ว

D1=รูเพลา 6 หุน

A=สูงรวมดุม 1” 1/4 นิ้ว

dm=ดุมโต 52 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม