เฟืองดอกจอก Module 3 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

850.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 850 บาท

โต 2” 1/2 นิ้ว

รูเพลา 6 หุน

สูงรวมดุม 1” 1/4 นิ้ว

ดุมโต 52 mm.

มีสินค้าอยู่ 8

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 850 บาท

de=โต 2” 1/2 นิ้ว

D1=รูเพลา 6 หุน

A=สูงรวมดุม 1” 1/4 นิ้ว

dm=ดุมโต 52 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g