เฟืองดอกจอก Module 2.5 18-36ฟัน อัตราทด1:2 (คู่ละ)

1,500.00฿

**ขายเป็นคู่

<18ฟัน>

โต 49 mm.

รูเพลา 14 mm.

สูงรวมดุม 35 mm.

ดุมโต 35 mm.

———————————————

<36ฟัน>

โต 92 mm.

รูเพลา 20 mm.

สูงรวมดุม 35 mm.

ดุมโต 50 mm.

มีสินค้าอยู่ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่

<18ฟัน>

de=โต 49 mm.

D1=รูเพลา 14 mm.

A=สูงรวมดุม 35 mm.

dm=ดุมโต 35 mm.

———————————————

<36ฟัน>

de=โต 92 mm.

D1=รูเพลา 20 mm.

A=สูงรวมดุม 35 mm.

dm=ดุมโต 50 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 กรัม