เฟืองดอกจอก Module 2.5 18ฟัน 1:1 (คู่ละ)

700.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 700บาท

โต 48.5 mm.

รูเพลา 13 mm.

สูงรวมดุม 27.5 mm.

ดุมโต 37 mm.

มีสินค้าอยู่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 700บาท

de=โต 48.5 mm.

D1=รูเพลา 13 mm.

A=สูงรวมดุม 27.5 mm.

dm=ดุมโต 37 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม