เฟืองดอกจอก Module 2.5 15-30ฟัน อัตราทด1:2 (คู่ละ)

1,250.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,250 บาท

<15ฟัน>

โต 42 mm.

รูเพลา 12 mm.

สูงรวมดุม 30 mm.

ดุมโต 30 mm.

———————————————

<30ฟัน>

โต 3 นิ้ว

รูเพลา 15 mm.

สูงรวมดุม 29 mm.

ดุมโต 40 mm.

มีสินค้าอยู่ 6

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,250 บาท

<15ฟัน>

de=โต 42 mm.

D1=รูเพลา 12 mm.

A=สูงรวมดุม 30 mm.

dm=ดุมโต 30 mm.

———————————————

<30ฟัน>

de=โต 3 นิ้ว

D1=รูเพลา 15 mm.

A=สูงรวมดุม 29 mm.

dm=ดุมโต 40 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g