เฟืองดอกจอก Module 2 19-38ฟัน อัตราทด1:2 (คู่ละ)

1,350.00฿

**ขายเป็นคู่

<19ฟัน>

โต 41 mm.

รูเพลา 4 หุน

สูงรวมดุม 30 mm.

ดุมโต 32 mm.

———————————————

<38ฟัน>

โต 77 mm.

รูเพลา 18 mm.

สูงรวมดุม 28 mm.

ดุมโต 35 mm.

มีสินค้าอยู่ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่

<19ฟัน>

de=โต 41 mm.

D1=รูเพลา 4 หุน

A=สูงรวมดุม 30 mm.

dm=ดุมโต 32 mm.

———————————————

<38ฟัน>

de=โต 77 mm.

D1=รูเพลา 18 mm.

A=สูงรวมดุม 28 mm.

dm=ดุมโต 35 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม