เฟืองดอกจอก Module 2 18ฟัน 1:1 (คู่ละ)

600.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 600บาท

โต 1” 1/2 นิ้ว

รูเพลา 12 mm.

สูงรวมดุม 22 mm.

ดุมโต 30 mm.

มีสินค้าอยู่ 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 600บาท

de=โต 1” 1/2 นิ้ว

D1=รูเพลา 12 mm.

A=สูงรวมดุม 22 mm.

dm=ดุมโต 30 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g