เฟืองดอกจอก Module 2 16-24ฟัน อัตราทด1:1.5 (คู่ละ)

950.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 950 บาท

<16ฟัน>

โต 35 mm.

รูเพลา 10 mm.

สูงรวมดุม 25 mm.

ดุมโต 21 mm.

———————————————

<24ฟัน>

โต 50 mm.

รูเพลา 10 mm.

สูงรวมดุม 25 mm.

ดุมโต 24 mm.

มีสินค้าอยู่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 950 บาท

<16ฟัน>

de=โต 35 mm.

D1=รูเพลา 10 mm.

A=สูงรวมดุม 25 mm.

dm=ดุมโต 21 mm.

———————————————

<24ฟัน>

de=โต 50 mm.

D1=รูเพลา 10 mm.

A=สูงรวมดุม 25 mm.

dm=ดุมโต 24 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม