เฟืองดอกจอก Module 2 16ฟัน 1:1 (คู่ละ)

600.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 600 บาท

โต 35 mm.

รูเพลา 10 mm.

สูงรวมดุม 24 mm.

ดุมโต 21 mm.

มีสินค้าอยู่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 600บาท

dm=โต 35 mm.

D1=รูเพลา 10 mm.

A=สูงรวมดุม 24 mm.

dm=ดุมโต 21 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 120 กรัม