เฟืองดอกจอก Module 2 15-60ฟัน อัตราทด1:4 (คู่ละ)

2,500.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,500 บาท

<15ฟัน>

โต 34 mm.

รูเพลา 12 mm.

สูงรวมดุม 1” 1/4 นิ้ว

ดุมโต 24 mm.

———————————————

<60ฟัน>

โต 120 mm.

รูเพลา 6 หุน

สูงรวมดุม 30 mm.

ดุมโต 70 mm.

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,500 บาท

<15ฟัน>

de=โต 34 mm.

D1=รูเพลา 12 mm.

A=สูงรวมดุม 1” 1/4 นิ้ว

dm=ดุมโต 24 mm.

———————————————

<60ฟัน>

de=โต 120 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

A=สูงรวมดุม 30 mm.

dm=ดุมโต 70 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 g