เฟืองดอกจอก Module 3 15-45ฟัน อัตราทด1:3 (คู่ละ)

3,300.00฿

**ขายเป็นคู่

<15ฟัน>

โต 50 mm.

รูเพลา 6 หุน

สูงรวมดุม 45 mm.

ดุมโต 38 mm.

———————————————

<45ฟัน>

โต 137 mm.

รูเพลา 25 mm.

สูงรวมดุม 40 mm.

ดุมโต 70 mm.

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่

<15ฟัน>

de=โต 50 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

A=สูงรวมดุม 45 mm.

dm=ดุมโต 38 mm.

———————————————

<45ฟัน>

de=โต 137 mm.

D1=รูเพลา 25 mm.

A=สูงรวมดุม 40 mm.

dm=ดุมโต 70 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2400 กรัม