เฟืองดอกจอก Module 1.25 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

500.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 500 บาท

de=โต 27 mm.

D1=รูเพลา 8 mm.

A=สูงรวมดุม 15 mm.

dm=ดุมโต 22 mm.

มีสินค้าอยู่ 20

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 500 บาท

de=โต 27 mm.

D1=รูเพลา 8 mm.

A=สูงรวมดุม 15 mm.

dm=ดุมโต 22 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม