เฟืองดอกจอก Module 1 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

400.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 400 บาท

โต 21.5 mm.

รูเพลา 6 mm.

สูงรวมดุม 18 mm.

ดุมโต 16 mm.

มีสินค้าอยู่ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 400 บาท

de=โต 21.5 mm.

D1=รูเพลา 6 mm.

A=สูงรวมดุม 18 mm.

dm=ดุมโต 16 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 กรัม