ยอยเฟือง DC 42

ปลอกโต 89 mm.

สูงทั้งตัว 90 mm.

ดุมเฟือง 59 mm.

ล้างรูเพลาได้ใหญ่สุด 42 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

คำอธิบาย

ปลอกโต 89 mm.

สูงทั้งตัว 90 mm.

ดุมเฟือง 59 mm.

ล้างรูเพลาได้ใหญ่สุด 42 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2150 กรัม