เฟืองหนอน Module 3 + เกลียวหนอน อัตราทด 1:30

2,200.00฿

อัตราทด 1:30

เฟืองโต 98 mm.

รูเพลาเฟือง 20 mm.

หน้ากว้างเฟือง 25 mm.

สูงรวมดุม 42 mm.

ดุมโต 70 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

โต 50 mm.

รูเพลา 16 mm.

หน้ากว้างเกลียว 50 mm.

สูงรวมเกลียว 70 mm.

ดุมโต 36 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 1

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

อัตราทด 1:30

D=เฟืองโต 98 mm.

A=รูเพลาเฟือง 20 mm.

E=หน้ากว้างเฟือง 25 mm.

G=สูงรวมดุม 42 mm.

B=ดุมโต 70 mm.

————————————————

ขนาดเกลียวหนอน

O=โต 50 mm.

L=รูเพลา 16 mm.

P=หน้ากว้างเกลียว 50 mm.

R=สูงรวมเกลียว 70 mm.

M=ดุมโต 36 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2300 กรัม