เฟืองดอกจอก Module 4.5 20ฟัน 1:1 (คู่ละ)

2,400.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,400 บาท

โต 3” 3/4นิ้ว

รูเพลา 7/8 นิ้ว

สูงรวมดุม 47 mm.

ดุมโต 73 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  29-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 4

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2,400 บาท

de=โต 3” 3/4นิ้ว

D1=รูเพลา 7/8 นิ้ว

A=สูงรวมดุม 47 mm.

dm=ดุมโต 73 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2900 กรัม