เฟืองดอกจอก Module 3 30ฟัน 1:1 (คู่ละ)

2,000.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2000 บาท

โต 94 mm.

รูเพลา 25 mm. มีร่องลิ่ม 8 mm.

สูงรวมดุม 45 mm.

ดุมโต 70 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 1

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 2000 บาท

de=โต 94 mm.

D1=รูเพลา 25 mm. มีร่องลิ่ม 8 mm.

A=สูงรวมดุม 45 mm.

dm=ดุมโต 70 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2600 กรัม