เฟืองดอกจอก Module 3 18-36ฟัน อัตราทด1:2 (คู่ละ)

2,600.00฿

**ขายเป็นคู่

<18ฟัน>

โต 60 mm.

รูเพลา 16 mm.

สูงรวมดุม 39 mm.

ดุมโต 45 mm.

———————————————

<36ฟัน>

โต 110 mm.

รูเพลา 20 mm.

สูงรวมดุม 33 mm.

ดุมโต 60 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 4

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่

<18ฟัน>

de=โต 60 mm.

D1=รูเพลา 16 mm.

A=สูงรวมดุม 39 mm.

dm=ดุมโต 45 mm.

———————————————

<36ฟัน>

de=โต 110 mm.

D1=รูเพลา 20 mm.

A=สูงรวมดุม 33 mm.

dm=ดุมโต 60 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1600 กรัม