เฟืองดอกจอก Module 2 20-40ฟัน อัตราทด1:2 (คู่ละ)

1,350.00฿

**ขายเป็นคู่

<20ฟัน>

โต 43 mm.

รูเพลา 14 mm.

สูงรวมดุม 30 mm.

ดุมโต 32 mm.

———————————————

<40ฟัน>

โต 3” 1/4 นิ้ว

รูเพลา 18 mm.

สูงรวมดุม 30 mm.

ดุมโต 40 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่

<20ฟัน>

de=โต 43 mm.

D1=รูเพลา 14 mm.

A=สูงรวมดุม 30 mm.

dm=ดุมโต 32 mm.

———————————————

<40ฟัน>

de=โต 3” 1/4 นิ้ว

D1=รูเพลา 18 mm.

A=สูงรวมดุม 30 mm.

dm=ดุมโต 40 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม