เฟืองดอกจอก Module 2 18ฟัน 1:1 (คู่ละ)

600.00฿

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 600บาท

โต 1” 1/2 นิ้ว

รูเพลา 12 mm.

สูงรวมดุม 22 mm.

ดุมโต 30 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 6

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 600บาท

de=โต 1” 1/2 นิ้ว

D1=รูเพลา 12 mm.

A=สูงรวมดุม 22 mm.

dm=ดุมโต 30 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม