เฟืองดอกจอก Module 3 15-45ฟัน อัตราทด1:3 (คู่ละ)

3,300.00฿

**ขายเป็นคู่

<15ฟัน>

โต 50 mm.

รูเพลา 6 หุน

สูงรวมดุม 45 mm.

ดุมโต 38 mm.

———————————————

<45ฟัน>

โต 137 mm.

รูเพลา 25 mm.

สูงรวมดุม 40 mm.

ดุมโต 70 mm.

เนื่องจากลูกค้าพิมพ์หรือบันทึกภาพเพื่ออ้างอิงราคาสินค้าในเว็บไซต์
เพื่อป้องกันปัญหาความเข้าใจคลาดคลื่อนในอนาคต จึงลงบันทึกวันที่อัพเดตล่าสุดไว้ คือวันที่  23-6-2023
**โดยราคาสินค้าก่อนวันที่อัพเดตระบุไว้ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีก ขอบคุณครับ**

มีสินค้าอยู่ 3

คำอธิบาย

**ขายเป็นคู่

<15ฟัน>

de=โต 50 mm.

D1=รูเพลา 6 หุน

A=สูงรวมดุม 45 mm.

dm=ดุมโต 38 mm.

———————————————

<45ฟัน>

de=โต 137 mm.

D1=รูเพลา 25 mm.

A=สูงรวมดุม 40 mm.

dm=ดุมโต 70 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2400 กรัม